Бъдете любопитни. Понеже любопитството е непокорност в чист вид.

/ Александър Скарсгард