Културата се явява разширение на ума и духа

/ Джавахарлал Неру