Как да ограничим нитратите


Купувайте само свежи зеленчуци с тъмнозелени листа; отстранявайте твърдите части и външните листа на листните зеленчуци, защото в тях има най-много нитрати.

При варене на плодове/зеленчуци знайте, че нитратите преминават във водата, затова я излейте или подменете, като свършите с варенето. Силното претопляне увеличава съдържанието на нитрати.

Специално за ароматните плодове и зеленчуци добър ориентир за качеството и сладостта е миризмата им. Тези, които са без характерния аромат, са брани зелени и узрели насилствено и не са вкусни, още по-малко пък вита­минозни.

Ако въпреки всичко закупите пло­дове, които са ви съмнителни за нитрати, можете да използвате само сока им. Нитра­тите се отлагат в съединителна­та тъкан на растенията, така че сокът им е значително по-чист.

Колкото и тривиално да звучи – най-малкото, което можете да направите, е да миете ръцете си, да миете плодовете и зеленчуците си, а там, където е възможно – консумирайте ги обелени.

източник: bb-team.org